HRM

Quản lý tất cả các công việc nhân sự

Quản lý tuyển dụng

Áp dụng quy trình quản lý tuyển dụng hiện đại và hiệu quả nhất

Những tính năng đặc biệt trong quy trình quản lý tuyển dụng

Quản lý tuyển dụng

Đề xuất/yêu cầu tuyển dụng

Tạo và quản lý tuyển dụng nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Đánh giá ứng viên

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Quản lý tuyển dụng
Quản lý tuyển dụng

Sắp xếp lịch phỏng vấn

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Đăng ký ngay để được tư vấn dùng thử miễn phí

Điền thông tin của doanh nghiệp