HRM

Quản lý tất cả các công việc nhân sự

quản lý nhân sự

Đơn giản hoá công tác quản lý nguồn nhân sự

Những tính năng đặc biệt trong quy trình quản lý nhân sự

Quản lý thông tin nhân sự

Số hóa và lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến hồ sơ nhân viên để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu.

Quản lý thông tin hợp đồng/bảo hiểm

Lưu trữ và truy xuất tất cả thông tin hợp đồng, bảo hiểm của nhân viên một cách đầy đủ và minh bạch.

Quy trình quản lý nhân sự
Quy trình quản lý nhân sự

Đánh giá KPI

Hệ thống tổng hợp, quản lý các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả của nhân viên.

Đăng ký ngay để được tư vấn dùng thử miễn phí

Điền thông tin của doanh nghiệp