Quản lý nhân sự

HRM – Phần mềm quản trị tất cả các công việc nhân sự

Đăng ký ngay

Quản lý nhân sự

Bộ giải pháp quản trị và phát triển nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp

Quản lý thông tin nhân sự

Số hóa và lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu.

Quản lý thông tin hợp đồng/bảo hiểm

Lưu trữ và truy xuất tất cả thông tin hợp đồng, bảo hiểm của nhân viên một cách đầy đủ và minh bạch.

Đánh giá KPI

Hệ thống tổng hợp, quản lý các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả của nhân viên.

quản lý nhân sự

Quản lý chấm công

Ứng dụng tự động tính toán, lưu trữ, kiểm soát dữ liệu công làm việc của nhân viên

Quản lý chấm công

Quản lý chấm công

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Quản lý nghỉ phép

Ứng dụng quản lý, xử lý các yêu cầu về ngày nghỉ và lịch sử ngày nghỉ của nhân viên.

Xếp ca làm việc

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Hệ thống tính/trả lương

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Quản lý tuyển dụng

Giải pháp xử lí tất cả quy trình tuyển dụng nhanh chóng và hiệu quả

Đề xuất/yêu cầu tuyển dụng

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Đánh giá ứng viên

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Sắp xếp lịch phỏng vấn

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

8 lợi ích HRM mang lại

1

Quản lý dễ dàng

Quản lý toàn bộ thông tin, dữ liệu phòng nhân sự đồng nhất trên một phần mềm hệ thống duy nhất, phục vụ thống kê và tra cứu dễ dàng.

2

Thiết kế logic

Hệ thống nhân sự được thiết kế và tính toán logic trên thực tế luật lao động, quy trình, quy định và các tiêu chuẩn chung mới nhất của ngành Nhân Sự Việt Nam và nước ngoài.

3

Chuyên nghiệp

HRM có thể đưa ra Bảng Kế Hoạch Nhân Sự chuyên nghiệp để các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt và đưa ra quyết định kịp thời cho kinh doanh.

4

Tiết kiệm

Giảm thiểu tối đa thời gian, tiết kiệm nhiều chi phí và nguồn nhân lực làm việc trong trong bộ phận Nhân sự của toàn bộ phòng ban doanh nghiệp.

5

Đơn giản

Giúp cho mọi thành viên trong bộ phận nhân sự và bộ phận khác dễ dàng tương tác với quy trình có sẵn, tốc độ truy cập và nhập dữ liệu nhanh.

6

Đầy đủ

Đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp từ khâu lập kế hoạch nhân sự, phê duyệt, quản lý tuyển dụng, chấm công theo, dõi nghỉ phép, các ca làm việc, tính lương.

7

Giao diện thân thiện

HRM có thể đưa ra Bảng Kế Hoạch Nhân Sự chuyên nghiệp để các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt và đưa ra quyết định kịp thời cho kinh doanh.

8

Kinh nghiệm

Có đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và nhanh chóng hỗ trợ thực hiện nâng cấp các tính năng mới theo nhu cầu riêng của từng Doanh nghiệp.