HRM

Quản lý tất cả các công việc nhân sự

Quản lý chấm công

Dễ dàng theo dõi, tra soát thông tin chấm công

Những tính năng đặc biệt trong quy trình quản lý chấm công

Quản lý chấm công

Quản lý chấm công

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Quản lý nghỉ phép

Ứng dụng quản lý, xử lý các yêu cầu về ngày nghỉ và lịch sử ngày nghỉ của nhân viên.

Phần mềm quản lý chấm công
Phần mềm quản lý chấm công

Xếp ca làm việc

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Hệ thống tính/trả lương

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Quản lý chấm công

Đăng ký ngay để được tư vấn dùng thử miễn phí

Điền thông tin của doanh nghiệp