RMS – Nền tảng quản lý bán lẻ mạnh mẽ cho doanh nghiệp

Hệ thống quản lý bán hàng được thiết kế một cách đơn giản nhất cho quá trình bán hàng và quản lý sản phẩm hàng hoá.

Đăng ký ngay
RMS - Quản lý bán lẻ

Bán hàng/dịch vụ

Phiếu bán hàng

Số hóa và lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu.

Phiếu giao hàng

Lưu trữ và truy xuất tất cả thông tin hợp đồng, bảo hiểm của nhân viên một cách đầy đủ và minh bạch.

Phiếu trả hàng

Hệ thống tổng hợp, quản lý các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả của nhân viên.

Thống kê đơn hàng

Hệ thống tổng hợp, quản lý các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả của nhân viên.

RMS - Quản lý bán lẻ

Quản lý kho hàng, sản phẩm, dịch vụ

RMS - Quản lý bán lẻ

Phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Kiểm kê hàng hoá

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Phiếu nhập xuất kho

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Kiểm soát vận chuyển nội bộ

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Báo cáo quản lý kho

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Sổ quỹ

Tổng quan sổ quỹ

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Lập phiếu thu/chi, nộp tiền

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Chốt, khoá sổ tuỳ chỉnh

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Quản lý hoá đơn

RMS - Quản lý bán lẻ

Kết nối hoá đơn điện tử

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Quản lý hoá đơn giấy/tự tin

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý chuỗi, đối tác cung ứng

Quản lý, phân tích tồn kho

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Thiết lập định mức tồn kho

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Báo cáo, phân tích nhập xuất kho

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Lập quy trình mua hàng

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Quản lý nhà phân phối, cung cấp

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Chăm sóc khách hàng

Quản lý khách hàng

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Hệ thống tính điểm

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Chiến dịch Marketing

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý giá bán, khuyến mại

Thay đổi giá bán

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Chương trình khuyến mại

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Quản lý ngân sách khuyến mại

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

RMS - Quản lý bán lẻ

Report/KPI/Dashboard

Quản lý chấm công

Báo cáo tổng quan

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Báo cáo kho hàng

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Báo cáo tài chính, doanh thu

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý KPI nhân viên, cửa hàng, khu vực

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý phân quyền tài khoản nhân sự

Quản lý thông tin tài khoản nhân viên

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Phân cấp vài trò, quyền hạn

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Quản lý hệ thống theo từng chi nhánh, khu vực

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Thông báo tin tức nội bộ

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Hỗ trợ báo lỗi

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

RMS - Quản lý bản lẻ

8 lợi ích RMS mang lại

1

Quản lý dễ dàng

Quản lý toàn bộ thông tin, dữ liệu phòng nhân sự đồng nhất trên một phần mềm hệ thống duy nhất, phục vụ thống kê và tra cứu dễ dàng.

2

Thiết kế logic

Hệ thống nhân sự được thiết kế và tính toán logic trên thực tế luật lao động, quy trình, quy định và các tiêu chuẩn chung mới nhất của ngành Nhân Sự Việt Nam và nước ngoài.

3

Chuyên nghiệp

HRM có thể đưa ra Bảng Kế Hoạch Nhân Sự chuyên nghiệp để các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt và đưa ra quyết định kịp thời cho kinh doanh.

4

Tiết kiệm

Giảm thiểu tối đa thời gian, tiết kiệm nhiều chi phí và nguồn nhân lực làm việc trong trong bộ phận Nhân sự của toàn bộ phòng ban doanh nghiệp.

5

Đơn giản

Giúp cho mọi thành viên trong bộ phận nhân sự và bộ phận khác dễ dàng tương tác với quy trình có sẵn, tốc độ truy cập và nhập dữ liệu nhanh.

6

Đầy đủ

Đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp từ khâu lập kế hoạch nhân sự, phê duyệt, quản lý tuyển dụng, chấm công theo, dõi nghỉ phép, các ca làm việc, tính lương.

7

Giao diện thân thiện

HRM có thể đưa ra Bảng Kế Hoạch Nhân Sự chuyên nghiệp để các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt và đưa ra quyết định kịp thời cho kinh doanh.

8

Kinh nghiệm

Có đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và nhanh chóng hỗ trợ thực hiện nâng cấp các tính năng mới theo nhu cầu riêng của từng Doanh nghiệp.