RMS – Nền tảng quản lý bán lẻ mạnh mẽ cho doanh nghiệp

Hệ thống quản lý bán hàng được thiết kế một cách đơn giản nhất cho quá trình bán hàng và quản lý sản phẩm hàng hoá.

Đăng ký ngay
RMS - Quản lý bán lẻ

Đơn giản hoá việc bán hàng, dịch vụ

Tạo phiếu bán hàng

Số hóa và lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự để phục vụ cho việc quản lý và tra cứu.

Tạo phiếu giao hàng

Lưu trữ và truy xuất tất cả thông tin hợp đồng, bảo hiểm của nhân viên một cách đầy đủ và minh bạch.

Tạo phiếu trả hàng

Hệ thống tổng hợp, quản lý các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả của nhân viên.

Thống kê đơn hàng

Hệ thống tổng hợp, quản lý các chỉ tiêu, tiêu chí và kết quả của nhân viên.

RMS - Quản lý bán lẻ

Quản lý kho hàng, sản phẩm, dịch vụ

RMS - Quản lý bán lẻ

Phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Kiểm kê hàng hoá

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Tạo phiếu nhập xuất kho

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Kiểm soát vận chuyển nội bộ

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Báo cáo quản lý kho

Hệ thống tự động xử lý bảng lương hàng tháng nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

Sổ quỹ

Tổng quan sổ quỹ

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Lập phiếu thu/chi, nộp tiền

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Chốt, khoá sổ tuỳ chỉnh

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Quản lý hoá đơn

RMS - Quản lý bán lẻ

Kết nối hoá đơn điện tử

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Quản lý hoá đơn giấy/tự tin

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý chuỗi, đối tác cung ứng

Quản lý, phân tích tồn kho

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Thiết lập định mức tồn kho

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Báo cáo, phân tích nhập xuất kho

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Lập quy trình mua hàng

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Quản lý nhà phân phối, cung cấp

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Chăm sóc khách hàng

Quản lý khách hàng

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Hệ thống tính điểm

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Chiến dịch Marketing

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý giá bán, khuyến mại

Thay đổi giá bán

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Chương trình khuyến mại

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Quản lý ngân sách khuyến mại

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

RMS - Quản lý bán lẻ

Report/KPI/Dashboard

Quản lý chấm công

Báo cáo tổng quan

Phần mềm tính toán, quản lý, lưu trữ dữ liệu công giúp dễ dàng khai thác, cập nhật dữ liệu.

Báo cáo kho hàng

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Báo cáo tài chính, doanh thu

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý KPI nhân viên, cửa hàng, khu vực

Phần mềm cho phép bạn xây dựng và phân ca linh hoạt cho nhiều bộ phận hay nhiều dự án khác nhau.

Quản lý phân quyền tài khoản nhân sự

Quản lý thông tin tài khoản nhân viên

Tạo và quản lý nguồn ứng viên phù hợp cho từng bộ phận phòng ban.

Phân cấp vài trò, quyền hạn

Hệ thống ghi chú, lưu trữ cho kết quả đánh giá ứng viên khách quan nhất.

Quản lý hệ thống theo từng chi nhánh, khu vực

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Thông báo tin tức nội bộ

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

Hỗ trợ báo lỗi

Tự động gửi lời mời và sắp xếp thời gian phỏng vấn thích hợp nhất.

RMS - Quản lý bản lẻ

8 lợi ích RMS mang lại

1

Tiết kiệm

Rút gọn quy trình chỉ qua vài thao tác đơn giản: Chọn sản phẩm, số lượng và nhấn thanh toán. Phần mềm sẽ tự động tính tiền và in hoá đơn.

2

Chính xác

Loại bỏ sai sót trong cách vận hành truyền thống, bằng cách kiểm soát mọi hoạt động: từ nhập hàng, bán hàng, chuyển kho sẽ được lưu trữ trên phần mềm.

3

Dễ dàng

Chức năng phân loại hàng hoá giúp dễ dàng tra cứu nhanh thông tin của từng sản phẩm như số lượng, công dụng, … để việc tư vấn trở nên hiệu quả hơn.

4

Tiện lợi

Chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát và quản lý hoạt động của cửa hàng mình từ xa thông qua hệ thống phần mềm trên điện thoại hay máy tính.

5

Hiệu quả

Chức năng phân quyền nhân viên giúp bạn có thể quản lý từng nhân viên một cách chặt chẽ, mọi quyền hạn đều được phân quyền rõ ràng.

6

Minh bạch

Có thể theo dõi, giám sát năng suất hoạt động của từng nhân viên, từng chi nhánh. Từ đó biết được năng lực của từng người và có chế độ khen thưởng hợp lý.

7

Chuyên nghiệp

Thay vì một đơn hàng được ghi chép vội bằng tay thì việc in hóa đơn sẽ được khách hàng tin tưởng, hình ảnh cửa hàng cũng chuyên nghiệp hơn.

8

CSKH

Trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng được nâng cao hơn khi bạn có thể lưu trữ thông tin, quản lý tích điểm để phân loại khách hàng thân thiết.